O umělých živých plotech

Způsob instalace

Dekorativní prvek je možné instalovat jak v exteriérech (na ploty pozemků, balkóny, terasy, obložení části fasád, atd.), tak i v interiérech jako obložení stěn (fasády, atria, haly a okolí recepcí), dekorace výloh v obchodech a dekorace výstavních stánků atd.

 

CHARAKTERISTIKA

 • Snadná a rychlá instalace, možnost úpravy rozměrů a tvarů
 • Velmi realistická a věrná imitace přírodního materiálu, kvalitní zpracování, vysoká životnost
 • Nepotřebují vodu k zalévání, nepotřebují půdu k růstu, dobře snášejí vysoké letní teploty
 • Snadno omyvatelná, vhodná pro vícenásobné použití. Pro čištění stačí použít obvyklé domácí prostředky.
 • Delší životnost ve srovnání s rohožemi a clonami z přírodních materiálů
 • Nepodléhá plísni ani hnilobě, nerezaví, tlumí šíření hluku

 

Instalace

Rohože se připevňují na již stávající podklad, který může být tvořen pletivem, zdí, zábradlím, či různými plotovými dílci. Ploty se upevňují nejčastěji pomocí stahovacích pásek, případně pokud je podkladní konstrukce celoplošná bez dostatečného množství otvorů (například dřevěné obložení, dřevěný plot) je možné pro upevnění použít vruty nebo spony (vždy vyšší kvality, nejlépe z nerezu).

Dodávané prvky jsou k dispozici ve více typech balení – role, rošty (obvykle s dřevěným nosičem) a kazetové dílce.  Instalace se vždy trochu liší.

 

Instalace kazetových dílcových plotů (25/25, 50/50, 100/100 cm):

 • Dílce se vyndají z obalu a nechají se chvíli položené na dotvarování.
 • Jednotlivé dílce pospojujete pomocí zámků do požadovaného tvaru a na požadovanou velikost.
 • Pomocí plastových příchytek se připevní nejprve v horní části plotu k podkladnímu pletivu při zachování roviny u horního okraje, aby horní hrana zůstala neporušená (nezkracovaná).
 • Po kontrole rovinnosti horního okraje se doplní příchytky po celé ploše dílců, aby byl plot celoplošně zajištěn.
 • U dílcového umělého plotu doporučujeme nejméně 16 ks (interiér), ale lépe 32 ks příchytek (exteriér) na 1 m2 (tedy každý dílec 25/25 cm připevnit optimálně 2 ks příchytek), aby se rovina dílců nevlnila, držela tvar a v případě exteriérové aplikace odolávala i silnějšímu větru.
 • Případné přesahy zalistěných dílců i plastových příchytek snadno uštípnete kleštěmi nebo odříznete či odstřihnete, neponechávejte je volně.
 • Umělý živý plot lze instalovat na vnější i vnitřní stranu oplocení (pletiva, planěk nebo mříže).
 • Spodní řadu dílců nepokládejte přímo na zem, ale ponechte je alespoň 10 cm nad zemí či podezdívkou, u pletiva spíše více, u pevného podkladu typu mříže to může být o něco méně.
 • Při pokládce větší plochy najednou si vždy při koupi ověřte, že se jedná o jednu šarži, aby byla zajištěna podobnost barevného provedení jako celku, případně dílce z růžných šarží náhodně zkombinujte.

 

Instalace plotů balených v roli, nebo na roštech ( CONIFER, LEAVES PL, W) a rohoží  BAMBOO MAT:

 • Role se rozmotá a ponechá se chvíli v rozvinutém stavu na dotvarování.
 • V případě potřeby se role zkrátí na požadovanou výšku (upravenou hranu instalujte dolů).
 • U roštů s dřevěným rastrem ve tvaru nůžkové mříže je výhodou, že lze téměř libovolně měnit poměr výšky a šířky dílce podle míry roztažení dílce.
 • Pomocí plastových příchytek se připevní nejprve v horní části plotu k podkladnímu pletivu při zachování roviny u horního okraje a při zachování spodního odstupu od terénu či podezdívky.

Spodní hranu role nepokládejte přímo na zem, ale ponechte je alespoň 10 cm nad zemí či podezdívkou, u pletiva spíše více, u pevného podklad typu mříže to může být o něco méně.

 • Pokud je instalovaná role těžší (např. BAMBOO MAT), při instalaci si na délku role vypomozte např. podkladním hranolem či fošnou, které vymezí spodní hranu instalované role tak, aby nebyla po instalaci v přímém kontaktu s podkladem (zem, podezdívka). Po instalaci hranol vyjměte.
 • Po kontrole rovinnosti horního okraje se doplní příchytky po celé ploše umělého živého plotu, aby byl plot celoplošně zajištěn, aby nedocházelo k sesedání a aby plot odolával případnému zatížení větrem (platí hlavně pro ploty husté, těžké a neprodyšné).
 • U rolovaného umělého plotu se zalistěním doporučujeme min 12ks (interiér) a 12-18 ks (exteriér) příchytek na 1 m2, což u plotu s rozměry 2x5 m (10 m2) může představovat až 240 ks příchytek.
 • Vyšší počet příchytek doporučujeme především u těžších plotů typu BAMBOO MAT a v oblastech s častějším poryvy větru.
 • Příchytky (stahovací pásky) u rohože BAMBOO MAT doporučujeme dávat do míst, kde se kříží podélný nylonový výplet se svislou lamelou.
 • Při venkovní instalaci doporučujeme v podélném směru umísťovat příchytky po vzdálenosti max. cca 25-30 cm a v příčném směru taktéž, přičemž v oblastech s vyšší větrnou zátěží i hustěji.
 • Při instalaci umělého živého plotu na pletivo je nutné role připevnit jak k napínacímu drátu (nahoře, dole i uprostřed), tak i k výpletovým drátům, které vytváří oka pletiva.
 • Požadovaná délka role se snadno uřízne nůžkami či uštípne kleštěmi.
 • Umělý živý plot lze instalovat na vnější i vnitřní stranu oplocení (pletiva nebo mříže).

 

POZOR – DŮLEŽITÉ Upozornění!

 • Hustší umělé živé ploty není vhodné instalovat na místa častého výskytu nárazového větru, pokud podklad není tvořen pevnou podložkou (např. dřevěné desky). Tyto ploty vytváří větrnou bariéru, která může zapříčinit poškození samotného umělého živého plotu, tak i vlastní nosné konstrukce plotu. Příkladem plotů vytvářející výraznou větrnou bariéru je BAMBOO MAT.
 • Dílce a role instalované na pletiva a mříže v místech s vyšším nebezpečím výskytu nárazového větru je doporučeno osadit na návětrnou stranu pletiva.  (Plot je v případě zatížení větrem přitlačen na pevný nosný podklad). Bambusové rohože mají velmi malou propustnost vůči větru, z tohoto důvodu je neinstalujte na velké plochy v místech, kde není dostatečně pevný podklad a kde je často silný vítr, nebo hrozí silné větrné poryvy! V důsledku silného mechanického namáhání vlivem větru a v kombinaci s nedostatečným upevněním může dojít k jejich poškození.
 • Žádné z rohoží, clon či dílců se nesmí instalovat do blízkosti otevřeného ohně, zahradních grilů a krbů nebo do těsné blízkosti všech ostatních zdrojů tepla, jako jsou halogenové žárovky, svítidla, topná tělesa, elektrické a spalovací motory,  a podobně.
 • Minimální vzdálenost od veškerých zdrojů tepla do 60o C by měla být v interiéru min. 100 cm, při nedodržení této vzdálenosti může dojít k jeho poškození.Vystavení otevřenému ohni nebo blízkost ohně, může způsobit trvalé poškození plotu, nebo zvýšené riziko požáru!
 • Rohože by se neměly instalovat ani s nimi jinak manipulovat při teplotách pod bodem mrazu. Plast při nízkých teplotách křehne.
 • Přesto, že ploty jsou vyrobeny s UV stabilizací, může u plotu nainstalovaného na místě s přímým slunečním zářením dojít již během několika měsíců ke změně barevného odstínu a změně barevnosti, zesvětlání. Jedná se o očekávanou vlastnost produktu, která nemůže být vnímána jako důvod k reklamaci. Lepší a déle trvající barevnost mají dílcové produkty z PE. Levnější rohože, kde je částečně použito PVC či Polyester, mají nižší stálobarevnost.

 

Životnost

Životnost umělých živých plotů je v porovnání s přírodními materiály (např. rohože z rákosí) výrazně delší. Stejně jako u přírodních materiálů však záleží na konkrétním umístění. Pokud instalujete rohož či dílce v exteriéru na místa s vysokou zátěží bez zastínění (sluneční záření, místa s častým a silným náporem větru, chemicky agresivnější prostředí s kombinací prachových částeček např. okolí stavenišť a hlavních silnic), životnost bude samozřejmě kratší. Přesto i v takto nepříznivých podmínkách můžete počítat s minimálně dvojnásobně delší životností, než jakou mívají stínící rohože z přírodních materiálů, jejichž životnost (funkčnost) je často pouze 1-2 roky. Poté se již přírodní produkty začínají často rozpadat a plesniví. U rohoží ARTLEAF je předpokládaná funkčnost v exteriéru 2-5 let, v optimálních podmínkách může ale být i delší. V interiéru je to ještě déle.

Stejně důležité je konkrétní umístění umělých živých plotů i pro jejich stálobarevnost, kdy na jižní straně s intenzivním slunečním zářením je degradace barev vyšší, zatím co na zastíněné severní straně je nižší. Platí to i při umístění v interiéru. Zvláště u stálobarevnosti (ale i u životnosti) platí, že dražší kazetové dílce jsou odolnější. Příkladem může být řada PREMIUM TILE 50, nejrealističtější, dílcové umělé živé ploty vyznačující se několikrát delší životností oproti jiným řadám (běžně 5 a více let).

Záruční doba je pro všechny umělé živé ploty 2 roky.

 

Zazimování - Skladování a manipulace - Likvidace

Rohože a clony se nemusí nijak zazimovávat. Jednoduše se nechají přichycené v místě instalace, kde na ně může v zimě padat sníh. Avšak je nutné, aby se za zimních měsíců s plotem nijak nemanipulovalo, neboť by mohlo dojít k jeho poškození z důvodu křehkosti materiálu při nízkých teplotách. Sníh tedy z rohoží v mrazu a chladu neometejte a ponechte ho na rohoži, aby přirozeně odtál.

Nepoužité dílce neskladujte dlouhodobě v prostředí s vyšší teplotou a na přímém slunci. Dílce skladujte v horizontální poloze, role naopak vertikálně v roli, ve stínu. V případě skladování většího počtu, by role neměly být umisťovány na sebe. Skladování ve vlhkých prostorech je bez omezení.

Starý dílec či rohož po ukončení plnění její funkce demontujte a odvezte do sběrného dvora. Případně dovezte Vašemu prodejci pro zpětný sběr.

V žádném případě starý dílec, kazetu či roli nepalte a nevhazujte do směsného odpadu!

 

Sortiment
Sortiment plotů Internetový katalog je stále aktuální a je tím nejlepším pomocníkem při Vašem výběru.
FAQ
Nejčastější dotazy Nevíte si rady s produkty? Pokud nenajdete odpověď na Váš dotaz, neváhejte se nás zeptat!